Ketenregeling

Niet twee, maar drie jaar
De huidige wetgeving bepaalt dat arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd onder voorwaarden worden omgezet in onbepaalde tijd. De voorwaarden zijn dat de arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van ten hoogste zes maanden hebben opgevolgd én er een periode van 24 maanden is overschreden. Wie niet goed oplet, kan dus na 24 maanden een medewerker ‘zomaar’ voor onbepaalde tijd in dienst hebben. Met de komst van de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), zal de onoplettendheid niet ondersteund worden, maar duurt het langer voordat een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd ontstaat. De WAB wijzigt de periode van 24 maanden namelijk naar 36 maanden.

Ongewijzigd
De bepaling dat als meer dan drie arbeidsovereenkomsten van bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd de vierde een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd wordt, blijft ongewijzigd.

Daarnaast kan bij cao de periode van 36 maanden worden verlengd naar 48 maanden en kan het aantal overeenkomsten van drie worden verhoogd naar zes. Deze verlenging en/of verhoging is slechts mogelijk als de intrinsieke aard van de bedrijfsvoering deze verlenging en/of verhoging vereist, bijvoorbeeld in het geval van uitzendovereenkomsten.

Uitzonderingen
De tussenpoos van zes maanden kan bij cao worden verkort naar drie maanden als sprake is van functies die gedurende een periode van ten hoogste negen maanden per jaar worden uitgevoerd en die niet uitsluitend door dezelfde medewerker kunnen worden uitgeoefend. Voorbeelden zijn functies in de theaterbranche of sportclubs, omdat zij bepaalde seizoenen gesloten zijn.

De nieuwe ketenregeling heeft per 1 januari 2020 onmiddellijke werking. Op een arbeidsovereenkomst die eindigt op of na 1 januari 2020 is een ketenbepaling van drie jaar van toepassing is, ook al is de arbeidsovereenkomst aangegaan vóór 1 januari 2020.

Auteur: mr. Fleur Havers van Van Overbeek de Meyer Advocaten.

Top