Hoe vul je een vacature in? Zo natuurlijk!

De vakanties zijn zo goed als voorbij, maar wij hebben we de eerste goede gesprekken alweer gevoerd. Een aantal van die gesprekken kwam voort uit de vraag: hoe vul je de vacature in? Moeten we zelf gaan werven óf besteden we het toch liever uit? Een leuke casus, omdat wij deze vraag natuurlijk vaker gesteld krijgen. Het antwoord is: beiden!

De werving & selectie zoals wij die uitvoeren is vrijwel geheel verweven met marketing en de daaruit voortvloeiende ‘Employer Branding’. Hiermee bedoelen wij duidelijk herkenbaar zijn voor potentiële medewerkers, maar ook voor je huidige medewerkers. Wat is de missie van je organisatie? Wat zijn specifieke cultuur kenmerken en waarmee onderscheidt jouw bedrijf en haar product of dienst zich? En in het kader van de werving misschien nog wel belangrijker: wat betekent dit voor een nieuwe collega?

Externe hulp onmisbaar!
Jezelf als organisatie “branden” zien wij op hoofdlijnen als een doelstelling en taak van de werkgever zelf. Waarom zijn er dan bedrijven als Moedigh? Ten eerste natuurlijk om de vacatures in te vullen, maar bovenal om de samenwerking met eigen HRM of recruitment organisaties aan te gaan. En dat is een pré om meerdere redenen.

1. Wegwijs maken
Een potentiële medewerker wordt bewust en onbewust overladen door communicatieboodschappen van werkgevers. Hoe maakt hij daarbij een keuze? Hoe objectief ervaart hij de informatie? En kan hij de ontelbare mogelijkheden überhaupt rationeel en gevoelsmatig met elkaar vergelijken?

2. Objectieve derde
Moedigh kan als buitenstaander voor haar kandidaten alle informatie filteren op basis van de zorgvuldig geformuleerde ambitie, kennis en ervaring. Hebben wij een gesprek met een kandidaat die in potentie bijzonder goed past, dan kunnen wij tegen deze persoon zeggen: “als ik jou was zou ik eens aan tafel gaan bij deze organisatie. De interne sfeer is daar ontzettend goed en jouw competenties zijn daar zeker op hun plek”. Dat is geen verkooppraatje, maar een intrinsieke wil om de juiste mensen op de juiste plek te krijgen.

3. Opvallen
Tenslotte is de kans groot dat, hoe mooi en geweldig een organisatie ook is, de kandidaat de organisatie en haar vacatures onvoldoende goed heeft opgemerkt. Door het enorme aanbod van organisaties en vacatures die er op dit moment open staan. Moedigh kan dan haar kandidaten al tijdens een intake attenderen op interessante vacatures.

4. Not Done
Een medewerker van een branchegenoot rechtstreeks benaderen als werkgever wordt niet altijd gewaardeerd en is in veel gevallen ‘not done’. Als onafhankelijke externe headhunter kan Moedigh dat wel. Uiteraard zonder het gebruik van naam en toenaam van haar opdrachtgever. Wij maken de kandidaat duidelijk dat wij de initiatiefnemer zijn van het contact. Wanneer blijkt dat er een match is, kunnen wij stap voor stap aansturen op de nieuwe werkgever.

5. Specialisatie
Een laatste, misschien wel belangrijkste reden om bepaalde vacatures of aanvragen specifiek bij Moedigh te beleggen is onze specialisatie op het gebied arbeid & gezondheid. Corporate recruitment of de eigen Hr-adviseur is door de krapte op de arbeidsmarkt vaak breed en op grote schaal actief met haar werving. Voor zeer inhoudelijke, complexe aanvragen is er dan te weinig ruimte. In dat geval zeggen wij: schakel de specialist in!

Samenwerking is key
Voor alle bovenstaande redenen is het belangrijk om te vermelden dat de opdrachtgever en Moedigh elkaar goed moeten leren kennen. In praktijk betekent dit: transparant zijn naar elkaar met betrekking tot de voorwaarden en verwachtingen en een nauwe samenwerking met alle betrokkenen. Dit geldt zowel voor HRM, de corporate recruiter, de interne opdrachtgever en de consultants van Moedigh. Mede door die samenwerking én onze kracht van het delen via diverse online kanalen, dragen wij bij aan een goede Employer Branding van de opdrachtgever.

Krapte op de arbeidsmarkt
Oh, en last but not least: het UWV voorspelt de komende jaren een krapte op de arbeidsmarkt. Niet alleen door economische groei, maar ook door de vergrijzing. Misschien nog een extra reden om onze krachten te bundelen.

Top