Moedigh hecht sterk aan een goede en transparante relatie met haar klanten en haar kandidaten. Het verlenen van diensten is, hoe zorgvuldig daarbij ook te werk wordt gegaan, mensenwerk. Het is daarom niet uitgesloten dat een klant of een kandidaat niet tevreden is over de dienstverlening of dat er iets mis gaat.

Wij waarderen het wanneer je jouw onvrede kenbaar maakt. Het geeft ons namelijk de mogelijkheid om met je in gesprek te gaan en richting de toekomst de kans om onze dienstverlening te verbeteren.

Wij hopen dan ook dat jij je vrij voelt om opmerkingen over of verbetervoorstellen voor onze dienstverlening met jouw contactpersoon te bespreken.

Mocht dit gesprek voor jou geen optie zijn en wil je dat je klacht door iemand anders dan je contactpersoon gehoord wordt, dan kun je jouw klacht schriftelijk of per mail bij ons kenbaar maken.

Om een zorgvuldige behandeling van klachten te waarborgen hebben wij een klachtenreglement opgesteld.

Heb je een klacht over onze dienstverlening, stuur dan een mail naar info@moedigh.nl met hierin: 

  • De datum van het voorval/ervaring van onvrede
  • De naam van jouw contactpersoon
  • Feitelijke beschrijving van jouw klacht
  • Jouw bereikbaarheidsgegevens (mailadres, telefoonnummer en/of postadres)

Top