Payrolling en WAB

Kan een payrollmedewerker aanspraak maken op dezelfde arbeidsvoorwaarden als de eigen medewerkers van de inlener? Denk bijvoorbeeld aan loon, arbeidstijden, overwerk, rusttijden, duur van de vakantie, werken op feestdagen en in de nacht, verlofregelingen, kinderopvang en scholing. Het antwoord hierop is: ja. Voorwaarde is wel dat de functies gelijk of gelijkwaardig aan elkaar zijn. De Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) introduceerde per 1 januari 2020 niet alleen een wettelijke definitie van de payrollovereenkomst, maar introduceerde tevens meer gelijkwaardigheid tussen payrollmedewerkers en medewerkers van de inlener.

Gelijke rechten en plichten
Eigenlijk bestond die gelijkwaardigheid al in praktijk, maar is nu ook wettelijk vastgelegd. Zo kan een payrollmedewerker aanspraak maken op dezelfde pensioenvoorwaarden als medewerkers die werkzaam zijn in gelijke of gelijkwaardige functies bij onderneming waar de payrollmedewerker ter beschikking is gesteld. Van deze bepaling kan niet ten nadele van de payrollmedewerkers worden afgeweken, ook niet in een cao. Verder moeten payrollmedewerkers gelijke toegang hebben tot de bedrijfsvoorzieningen of diensten in de onderneming als medewerkers met gelijke of gelijkwaardige functies. Denk hierbij aan bijvoorbeeld kantines, kinderopvang- en vervoersfaciliteiten.

Vacatures voor iedereen beschikbaar
Ten slotte moet een werkgever vacatures binnen zijn onderneming gelijktijdig aan payrollmedewerkers aanbieden. Hierdoor heeft een payrollmedewerker evenveel kans op een arbeidsovereenkomst als medewerker van die onderneming.

Auteur: mr. Fleur Havers van Van Overbeek de Meyer Advocaten.

Top