Verzuimcoördinator

"Dankzij al jouw expertise op het gebied van Verzuimbegeleiding ben jij het anker voor zowel werknemer als werkgever"

Jij hebt de regie over de verzuimbegeleiding van jouw eigen caseload.
Taken zijn:

 • Het volledig zelfstandig voeren van regie op de verzuimbegeleiding vanaf de 1ste dag arbeidsongeschiktheid tot en met week 104.
 • Signaleren van knelpunten in de re-integratie en gezamenlijk met alle betrokken partijen zoeken naar oplossingen.
 • Het voeren van goede verslaggeving van alle contacten in de verzuimapplicatie VerzuimSignaal en zorgdragen voor een goed digitaal en hard copy dossier conform de Wet Verbetering Poortwachter.
 • Mede verantwoordelijk voor het beheersen dan wel reduceren van de schadelast voor de verzuimverzekeraar/volmachtkantoor.
 • Het geven van toelichting aan verzekeraars en/of volmachtkantoren m.b.t. de status van verzuimschadedossiers, waarbij rekening gehouden dient te worden met de Wet op de Privacy en Medisch geheim.-
 • Het zelfstandig bezoeken van grotere werkgevers (> 25 man personeel) om de dienstverlening persoonlijk te evalueren.
 • Het uitdraaien van verzuimrapportages en deze samen met de werkgever kunnen analyseren.
 • Het regelen van financiële bijdrages t.b.v. de werkgever m.b.t. in te zetten interventies bij verzuimverzekeraars, volmachtkantoren, overheid, UWV, WGA-verzekeraars, etc.
 • Het kunnen onderscheiden van diverse abonnementen en proactief met werkgevers de kosten van de eigen inzet kunnen bespreken en afstemmen.
 • Het adviseren van werkgevers m.b.t. Ziektewet en/of WGA.
 • Het bijstaan dan wel overnemen van verzuimdossiers van collega’s die afwezig zijn (ziekte, vakantie, etc.).
 • Het actief deelnemen aan het werkoverleg, intercollegiaal overleg en aanleveren van bespreekpunten.
 • Op gezette tijden de hiervoor genoemde vergaderingen notuleren.
 • Indien de gelegenheid zich voordoet eigenhandig acquisitie plegen, door bijvoorbeeld nieuwe werkgevers, verzekeraars/volmachtkantoren en andersoortige opdrachten op de juiste wijze door te geleiden naar de directie of leidinggevende.
 • Utrecht
 • Tijdelijk contract
Functie-eisen

Kennis en ervaring 

 • HBO diploma of minimaal HBO werk- en denkniveau.
 • Bij voorkeur relevante ervaring m.b.t. de volgende aandachtsgebieden:
 • Verzuimbegeleiding bij een (andere) arbodienst en/of verzuimbegeleider;
 • P&O kennis en actief betrokken geweest zijnde bij de begeleiding van verzuimende werknemers;
 • Betrokken bij de uitvoering van de diverse (wettelijke) regelingen, waaronder ook WIA/WGA.
 • Bij voorkeur in het bezit van een diploma op het gebied van verzuimbegeleiding, zoals Regie op Verzuim of Register Case Manager of de bereidheid om deze opleiding te volgen.
 • Uitstekende kennis van de Wet Verbetering Poortwachter, de geldende beleidsregels, overige regelingen en deze op een gedegen wijze in de praktijk kunnen toepassen.
 • Goede kennis van de Ziektewet en WGA, alsmede de regels rond bezwaar- en beroep.
 • Goede kennis van de Wet op de Privacy en Medisch Geheim en deze accuraat en adequaat kunnen toepassen.
 • Ervaring in het beheren van relaties met verschillende werkgevers.
 • Uitstekende kennis van VerzuimSignaal, Word en Outlook.
 • Ervaring in het volledig en accuraat opbouwen van dossiers.
 • Minimaal 28 uur per week beschikbaar.
 • In het bezit zijn van een rijbewijs B.

Organisatie competenties:

 • Samenwerken
 • Betrokkenheid
 • Integriteit
 • Klantgerichtheid
 • Kwaliteitsgerichtheid

Competenties benodigd voor de functie:

 • Communicatieve vaardigheden mondeling en schriftelijk (overtuigingskracht)
 • Analytisch vermogen (tevens oordeelsvorming en creativiteit)
 • Stressbestendigheid t.a.v. de caseload
 • Inzet (ook flexibiliteit)
Waar kom je te werken?

Onze opdrachtgever is een gecertificeerde Arbodienst en biedt innovatieve oplossingen bij arbeidsongeschiktheid. Zij ondersteunen werkgevers gedurende de eerste 2 jaar verzuim, de Ziektewet en WIA uitvoering. Ook bieden ze een 12-jaars (begeleidings) propositie aan. Maar ook bij preventie, verzuim, vitaliteits-, gezondheids- en HR-management zijn ze partner voor hun opdrachtgevers. Opdrachtgevers zijn werkgevers, inkomensverzekeraars én volmachtkantoren.
Tijdens de begeleiding zoeken ze met alle betrokkenen naar de best passende oplossing die zorgt voor een lager verzuim (en -kosten), duurzame re-integratie, tevreden werknemers, werkgevers en inkomensverzekeraars.

 • Voor werkgevers bieden ze diverse dienstverleningen. Zoals (verzuim)begeleiding tijdens de eerste 2 jaar of een totale begeleiding gedurende 12 jaar. Ook de juridische ondersteuning op het terrein van bezwaar- en beroep kan geleverd worden. De weg naar en binnen het UWV is meer dan bekend.
 • Voor verzekeraars en volmachtkantoren richten ze zich daarnaast ook op het beperken van de verzuimschadelast. En een laag verzuim zorgt bij werkgevers voor een stabiele en continue personele bezetting, maximale productie, lage verzuimkosten en een stabiele of zelfs lagere verzekeringspremie.
 • Onze opdrachtgever is al jaren specialist op het terrein van de WIA-beoordelingen. Hun specialisten ondersteunen werkgevers of verzekeraars bij de WIA-aanvraag en bij het voeren van bezwaar- en beroep. Dit op contractbasis of op individuele basis. Dit geldt ook voor herbeoordelingen die ze voor eigen risico dragende werkgevers of verzekeraars kunnen uitvoeren.
Arbeidsvoorwaarden

Het betreft een functie voor minimaal 28 uur en maximaal 40 uur per week. Na een tijdelijk dienstverband van 7 maanden is er uitzicht op verlenging en vast dienstverband.

Sollicitatieprocedure

Wil je meer weten over deze rol, we spreken je graag. Solliciteren kan via de link in deze vacature. Een krachtig cv is voor ons belangrijker dan een uitgebreide motivatie. Een korte onderbouwing op 2 vragen is daarbij voldoende: waarom heb je interesse en waarom ben je geschikt?

Top